InnerBalancing

In mijn praktijk pas ik met succes "InnerBalancing" toe. Deze behandelmethode heb ik in de loop der jaren ontwikkeld en de resultaten zijn heel goed te noemen. De basis komt uit de natuurgeneeswijze Ayurveda waar de chakra's, meridianen, haralijn en de elementen centraal staan tijdens behandelingen. Met InnerBalancing is het mogelijk een groot scala aan problematieken te behandelen.

Door middel van energieoverdracht behandel ik de 7 chakraís om zo blokkades op te lossen, de chakra's van nieuwe energie te voorzien zodat de energieŽn weer vrijelijk kunnen stromen. Tevens is het mogelijk om het "innerlijk kind" te genezen middels speciale sessies die zeer goed resultaat opleveren en heel bevrijdend zijn. Ook regressie- reÔncarnatie therapie middels deze methode kan een mogelijkheid zijn om angsten, diepgewortelde problematieken op te lossen. Ook kijken we samen naar andere levens/zielsplinters die belemmerend zijn waardoor blokkades zijn en blijven betstaan. Dit verklaart vaak waarom bepaalde oude patronen, angsten, ziekten nog niet overwonnen zijn.De 7 chakraís zijn de centra waar energie binnenkomt in het lichaam en eveneens energie ons lichaam verlaat. Deze centra zijn verbonden aan organen, cellen en ook aan de psyche en emoties van de mens. Bij blokkades in de chakraís treden zowel emotioneel, lichamelijk als geestelijk problemen op en raakt de mens in disbalans. Bovendien bevatten de chakraís heel veel informatie over het verleden en nu van de mens. Deze worden meteen aangeraakt en geuit tijdens de behandeling waardoor de energiestroom op gang wordt gezet en heling kan optreden. Dit is nodig om energiek in het leven te staan en krachtig en gezond te zijn en blijven.

Verder zijn de chakraís verbonden met onze aura. Een krachtige aura zorgt ervoor dat we goed beschermd en gezond door het leven gaan. Tevens worden de meridianen geheeld, die voor de doorstroming zorgen. Ook de haralijn word behandeld om zo een krachtige verbinding te hebben met de aarde en het universum. De kundalinistroming wordt zo op een natuurlijke wijze in gang gezet. Deze krachtige energie betekent een goede gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk en eveneens totale balans.

Ook wordt er tijdens een sessie naar de balans in de elektrische- en magnetische energieŽn gekeken en zo nodig in balans gebracht. Het herverbinden van de energieŽn zorgt voor heelheid en een goede gezondheid.

De energetische behandelingen vinden plaats op alle niveaus, te weten "mentaal, emotioneel, fysiek, genetisch/cellulair, ziel en DNA-niveau , samen "InnerBalancing".
Het is eveneens mogelijk om "element-balancing' toe te voegen aan de behandelingen. Deze behandeling is gericht op het balanceren van de elementen met bijbehorende aroma-therapeutische "element balancing products". Deze worden persoonlijk afgestemd op u.

Mentaal:         
Alles begint bij de gedachte. De kracht van de gedachte is het zaad naar bewustzijn.  De gedachte stuurt ons lichaam, gezondheid
, gehele energiesysteem en de ervaringen die we beleven.

Emotioneel:
Ieder gevoel bij een gedachte trekt dat aan om die gedachte te beleven. Angst trekt angst aan, vreugde trekt vreugde aan. De emotie is verbonden met de gedachte, iedere gedachte kent een emotie en iedere emotie een gedachte.
Vanuit deze verbinding is balans het belangrijkste onderdeel, denken en gevoel samenbrengen en in balans brengen.

Fysiek:
Daar lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn zal het lichaam reageren op de gedachte en emotie. Het lichaam neemt als vanzelf aan waar wij de opdracht toe geven met onze gedachten. Met onze gedachten en emoties programmeren we ons fysieke lichaam.
Als we bereid zijn dit te doorzien dan kunnen deze patronen losgelaten worden zodat het fysieke lichaam weer maximaal van energie voorzien wordt met als logisch gevolg een goede gezondheid.

Cellulair/genetisch:
Hier liggen alle programmeringen die we hebben meegenomen vanuit zielsniveau en ons aards bestaan. De programmeringen vanuit zielsniveau zijn zielsafspraken/levenslessen waarmee we incarneerden. Als we deze hebben doorzien kan dit getransformeerd worden. In ons huidige aardse leven hebben we eveneens aardse programmeringen, de dingen die we zelf hebben aangenomen door ons denken/gevoel en handelen. Ook deze kunnen we transformeren, als we deze doorzien. De dualiteitlessen zijn geleerd!

Ziel:
De ziel bevat alle informatie die we hebben opgedaan in alle incarnaties. Deze liggen opgeslagen in het onderbewustzijn. Vaak gedragen we ons onbewust naar dat wat we we ooit ervaren hebben en nog niet (volledig) hebben geleerd of doorzien. Werken op zielsniveau maakt het mogelijk inzicht te geven en nieuwe keuzes te maken om zo oude en steeds terugkerende belemmeringen los te laten.

DNA:
DNA is de geheugenbank van het lichaam waarin alle informatie over ons persoonlijke leven ligt opgeslagen, vanaf het allereerste begin der tijd. Alle strengen bevatten unieke informatie en tezamen vormen ze een heel groot collectief geheugen
. Door dit niveau te activeren, spiegelt iedere cel zich hieraan en is de persoonlijke eenheid-activatie compleet en worden we terug gebracht naar de perfectie van het allereerste begin der tijd.


Het is belangrijk om op alle niveaus te genezen, heel te worden en beperkingen uit je gehele energiesysteem los te laten want als dit niet gebeurt blijven klachten, blokkades in het energiesysteem aanwezig. Alle niveaus zijn met elkaar verbonden en daarom is op alle niveaus behandelen de kracht van InnerBalancing

De laatste stap is het belichamen van de ziel, de ziel in het lichaam plaats te laten nemen.
Deze behandeling(en) vinden alleen plaats als alle stappen zijn doorgenomen en de integratie van de energieŽn heeft plaatsgevonden.

[home]