Keltische numerologie: 

De Kelten hadden een bijzondere leefwijze, ze waren namelijk sterk verbonden met de natuur!
De Keltische leefwijze wordt ook wel Natuurreligie genoemd.

Zij leefden in overeenstemming met de natuur, dieren, planten en bomenwereld, de stand van de maan, de zon en de planeten. Iedere maand had voor de Kelten een bijzondere betekenis en zij leefden in overeenstemming hiermee. Ze waren 1 met de natuur. In de huidige tijd zien we dit weer terugkomen en de Keltische leefwijze krijgt veel interesse van hen die weer 1 willen zijn met de natuur.

De Keltische wijsheid vinden we terug in hun numerologie. Zowel het moment van geboorte en de naam die we dragen, geven heel veel informatie over het te bewandelen levenspad.
We kunnen ontdekken wat onze zielstaak is, onze roeping maar ook onze blinde vlek. Ook de levenslessen die we hebben meegenomen in ons leven worden zichtbaar, evenals onze aard en de valkuilen.

De Keltische numerologie geeft interesante informatie die ons verder helpt in ons leven, zeker als situaties steeds terugkomen in ons leven en we de oplossingen niet zien. Het is een waardevolle toevoeging aan alle andere behandelingen die ik doe en absoluut de moeite waard.

[home]