Aromatherapie

Aromatherapie richt zich op het onderhouden en bevorderen van de gezondheid en het genezen van aandoeningen met gebruikmaking van essentiële oliën. De levenskracht die in deze oliën verzameld is wordt als het ware op de persoon overgedragen en draagt bij aan het herstel van het natuurlijke evenwicht in het lichaam. Iedere olie is in zekere mate antiseptisch en heeft daarnaast specifieke eigenschappen die zich richten op één of meer organen en/of aandoeningen. Het gaat hierbij om een selectief proces, waarbij uitsluitend schadelijke bacteriën worden uitgeschakeld, terwijl de onschadelijke en nuttige  ongemoeid blijven. Essentiële oliën worden door het lichaam opgenomen via inhalering, de huid of de slokdarm en verlaten het lichaam door de huid, de urine of de ontlasting.

Essentiële oliën:

Alle planten op deze aarde hebben een geur. Deze geurstoffen worden gevormd onder invloed van de zon en liggen opgeslagen in de kleine holtes en kanaaltjes in de plant. Voor zover we weten gebruikt de plant deze om de voortplanting te bevorderen,  het aantrekken van insecten en het natuurlijke weerstandsvermogen te versterken. Dit is te vergelijken met de menselijke hormonen. In de middeleeuwen ontdekte men een manier om de in de plant opgeslagen geurende olieachtige vloeistof vrij te maken: de waterdampdestillatie. De goede zuivere essentiële oliën worden nog steeds zo gewonnen en bevatten de levenskracht van de planten.

Toepassingen aromatherapie:

In de natuurgeneeskunde worden essentiële oliën gebruikt om hun ontsmettende, genezende en evenwicht brengende eigenschappen. Het gebruik van essentiële oliën in de gezondheidszorg wordt aromatherapie genoemd. Het spreekt vanzelf dat slechts 100% zuivere essentiële oliën in aanmerking komen voor deze toepassingen.

Tijdens een behandeling wordt aromatherapie gebruikt in overleg.

Contact

Marjo van Weenen, Natuurgeneeskundig Gezondheidstherapeut
Veeweg 10
6365 CV Schinnen

K.v.K: 14090580
RegioBank: NL 92 RBRB 0706 4081 52

046-4430665 / 06-41857720
m.van.weenen@home.nl
Skypenaam: marjovanweenen