Innerbalancing

In mijn praktijk pas ik met succes "InnerBalancing" toe. Deze behandelmethode heb ik in de loop der jaren ontwikkeld en de resultaten zijn heel goed te noemen. De basis komt uit de natuurgeneeswijze Ayurveda waar de chakra's, meridianen, haralijn en de elementen centraal staan tijdens behandelingen. Met InnerBalancing is het mogelijk een groot scala aan problematieken te behandelen.

De energetische behandelingen vinden plaats op alle niveaus, te weten "mentaal, emotioneel, fysiek, genetisch/cellulair, ziel en DNA-niveau , samen "InnerBalancing".

Mentaal:  
Alles begint bij de gedachte. De kracht van de gedachte is het zaad naar bewustzijn.  De gedachte stuurt ons lichaam, gezondheid, gehele energiesysteem en de ervaringen die we beleven.

Emotioneel:
Ieder gevoel bij een gedachte trekt dat aan om die gedachte te beleven. Angst trekt angst aan, vreugde trekt vreugde aan. De emotie is verbonden met de gedachte, iedere gedachte kent een emotie en iedere emotie een gedachte. Vanuit deze verbinding is balans het belangrijkste onderdeel, denken en gevoel samenbrengen en in balans brengen.

Fysiek:
Daar lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn zal het lichaam reageren op de gedachte en emotie. Het lichaam neemt als vanzelf aan waar wij de opdracht toe geven met onze gedachten. Met onze gedachten en emoties programmeren we ons fysieke lichaam. Als we bereid zijn dit te doorzien dan kunnen deze patronen losgelaten worden zodat het fysieke lichaam weer maximaal van energie voorzien wordt met als logisch gevolg een goede gezondheid.

Cellulair/genetisch:
Hier liggen alle programmeringen die we hebben meegenomen vanuit zielsniveau en ons aards bestaan. De programmeringen vanuit zielsniveau zijn zielsafspraken/levenslessen waarmee we incarneerden. Als we deze hebben doorzien kan dit getransformeerd worden. In ons huidige aardse leven hebben we eveneens aardse programmeringen, de dingen die we zelf hebben aangenomen door ons denken/gevoel en handelen. Ook deze kunnen we transformeren, als we deze doorzien. De dualiteitlessen zijn geleerd!

Ziel:
De ziel bevat alle informatie die we hebben opgedaan in alle incarnaties. Deze liggen opgeslagen in het onderbewustzijn. Vaak gedragen we ons onbewust naar dat wat we ooit ervaren hebben en nog niet (volledig) hebben geleerd of doorzien. Werken op zielsniveau maakt het mogelijk inzicht te geven en nieuwe keuzes te maken om zo oude en steeds terugkerende belemmeringen los te laten.

DNA:
DNA is de geheugenbank van het lichaam waarin alle informatie over ons persoonlijke leven ligt opgeslagen, vanaf het allereerste begin der tijd. Alle strengen bevatten unieke informatie en tezamen vormen ze een heel groot collectief geheugen. Door dit niveau te activeren, spiegelt iedere cel zich hieraan en is de persoonlijke eenheid-activatie compleet en worden we terug gebracht naar de perfectie van het allereerste begin der tijd.

Het is belangrijk om op alle niveaus te helen, heel te worden en beperkingen uit het gehele energiesysteem los te laten want als dit niet gebeurt blijven klachten, blokkades in het energiesysteem aanwezig. Alle niveaus zijn met elkaar verbonden en daarom is op alle niveaus behandelen de kracht van InnerBalancing.

Contact

Marjo van Weenen, Natuurgeneeskundig Gezondheidstherapeut
Veeweg 10
6365 CV Schinnen

K.v.K: 14090580
RegioBank: NL 92 RBRB 0706 4081 52

046-4430665 / 06-41857720
m.van.weenen@home.nl
Skypenaam: marjovanweenen